Kandidáti

Třebíč - seznam kandidátů do zastupitelstva

Naši lidé

Třebíč - seznam našich lidí

Ing. Monika Oborná

Poslankyně Parlamentu České republiky, předsedkyně krajské organizace hnutí ANO Vysočina, členka předsednictva hnutí

Program

1.

Rozvoj zdravotně-sociálních služeb v rámci hospicové (paliativní) péče

2.

Podpora výstavby V. bloku JE Dukovan

3.

Aktivní prorodinná politika

4.

Zlepšit bezpečnost občanů v rámci prevence kriminality

5.

Vybudovat nová a modernizovat stávající předškolní zařízení (jesle, školky)

6.

Zajistit rozvoj kulturních a volnočasových aktivit

7.

Prosadit lepší podmínky pro hospodaření místních částí a zprůhlednit hospodaření města

8.

Aktivně prosazovat zájmy města a jeho rozvoje v rámci Kraje Vysočina

9.

Zkvalitnění úrovně zeleně a klidových zón ve městě a místních částech

Akce

Kontakt

Ing. Monika Oborná obornam@psp.cz
poslankyně Parlamentu České republiky, krajská předsedkyně hnutí
Miloš Hrůza trebic@anobudelip.cz, milos.hruza@trebic.cz
předseda oblastní organizace hnutí ANO Třebíč, 1. místostarosta města Třebíč
Mgr. Pavel Franěk franek.p@kr-vysocina.cz, pavel.franek@trebic.cz
1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina
Dana Babišová mo.jemnice@anobudelip.cz
předsedkyně místní organizace hnutí ANO Jemnice
Zuzana Hambálková mo.trebic@anobudelip.cz
předsedkyně místní organizace hnutí ANO Třebíč
Pavel Švec pavel.svec@trebic.cz
1. místopředseda místní organizace Třebíč, zastupitel města Třebíč
Zuzana Kratochvílová zuzana.kratochvílová@trebic.cz
radní města Třebíč