Naši lidé

Třebíč - seznam našich lidí

Ing. Monika Oborná

Poslankyně Parlamentu České republiky, zastupitelka města Náměšť nad Oslavou, předsedkyně krajské organizace hnutí ANO Vysočina

Program

1.

Rozvoj zdravotně-sociálních služeb v rámci hospicové (paliativní) péče

2.

Podpora výstavby V. bloku JE Dukovan

3.

Aktivní prorodinná politika

4.

Zlepšit bezpečnost občanů v rámci prevence kriminality

5.

Vybudovat nová a modernizovat stávající předškolní zařízení (jesle, školky)

6.

Zajistit rozvoj kulturních a volnočasových aktivit

7.

Prosadit lepší podmínky pro hospodaření místních částí a zprůhlednit hospodaření města

8.

Aktivně prosazovat zájmy města a jeho rozvoje v rámci Kraje Vysočina

9.

Zkvalitnění úrovně zeleně a klidových zón ve městě a místních částech

Akce

Kontakt

Kontaktní kancelář ANO Třebíč Žerotínovo nám. 13, Třebíč
Po, St 15:00-17:00
Miloš Hrůza trebic@anobudelip.cz
předseda oblastní organizace hnutí ANO Třebíč
Ing. Monika Oborná obornam@psp.cz
poslankyně Parlamentu České republiky
Mgr. Pavel Franěk franek.p@kr-vysocina.cz
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
Zuzana Hambálková mo.trebic@anobudelip.cz
předsedkyně místní organizace hnutí ANO Třebíč
Dana Babišová mo.jemnice@anobudelip.cz
předsedkyně místní organizace hnutí ANO Jemnice