Chceme jádro, tvrdí lidé

Ve čtvrtek 15. června se uskuteční v Jaderné elektrárně Dukovany jednání vládního výboru pro jadernou energetiku. Diskuzi o budoucnosti jaderné elektrárny sleduji dlouhodobě a patřím k podporovatelům jaderné energetiky.

Nedávný průzkum Energetického Třebíčska prokázal, že celkem 86 % respondentů je pro výstavbu nového bloku v Dukovanech.  Proti výstavbě se kloní pouze 13,9 % respondentů.

Od výstavby nového jaderného zdroje lidé očekávají nové pracovní příležitosti (75,10 %), udržení a rozvoj životní a sociální úrovně v regionu (62,10 %), finanční podporu regionu (56,20 %) a nové příležitost při poskytování služeb v průběhu výstavby (33,40 %). Průzkum veřejného mínění byl realizován ve 20km pásmu jaderné elektrárny. Patří tam také Náměšť nad Oslavou, kde bydlím. Při setkávání s lidmi se o novém jaderném bloku bavíme. Lidé jsou opravdu jádru naklonění. Ostatně náš region je svým způsobem na elektrárně závislý. Po desetileté jsme se přizpůsobili životu vedle jaderné elektrárny. Odborné studie dokazují, že Česká republika bude muset v nejbližší budoucnosti nahradit výpadek černého uhlí. Nejvýhodnější zdrojem se jeví jádro. Čistá energie.

Přesto, že se o výstavbě 5. bloku hovoří daleko více, než před několika lety, ještě je před námi dlouhá cesta. Vládní výbor, který přijede do Dukovan by měl představit zpracované analýzy dle vládních úkolů, a to technicko-investiční model výstavby a financování stavby. Právě financování stavby je nejpalčivější oblastí. Na rozhodnutí české vlády čekají zahraniční investoři, potenciální dodavatelé výstavby. Osobně jsem hovořila se zástupci korejské společnosti KHNP. Jsou připraveni po stránce technické, investiční a také po stránce podpory regionu. Co tedy brzdí  zahájen výstavby 5. bloku? Je to politické rozhodnutí, která má znít jasně: stavět.

Ing. Monika Oborná 

12. 6. 2017