Chci posílit zdravotnictví

 Kromě postupného navyšování platů je nutné zapracovat na personální politice a aktivně vyhledávat především studenty posledních ročníků lékařských fakult a ty se snažit do nemocnic na Vysočině přilákat. Ukázat jim, že jde o atraktivního zaměstnavatele a využít k tomu i náborové příspěvky. Zároveň je nutné s mladými lékaři poté v rámci jejich předatestační přípravy dobře pracovat. Mladým lékařům často nejde primárně o peníze, ale o dobré pracovní podmínky, často si stěžují, že se jim starší kolegové lékaři nedostatečně věnují, že fungují spíše jako administrativní síly a proto se pak rozhodnou odejít do zahraničí. Aby došlo k odlehčení přetíženému personálu v nemocnicích, je nutné jednat s praktickými lékaři, aby sloužili v rámci nemocnic lékařskou pohotovostní službu, a to i s odpovídající finanční podporou kraje. Samozřejmě udržení zdravotnického personálu souvisí i s celkovou atraktivitou kraje Vysočina pro život, například je třeba, aby pro jejich děti byly dostupné mateřské školky a podobně.     

Pokud jde o praktické lékaře, zde sledujeme na celostátní úrovni pozitivní trend, neboť daný obor získává u mladých lékařů na atraktivitě. Podle dostupných informací by do praxe mělo přijít v následujících letech každý rok 200 nových praktiků. Důležité bude tyto nové praktické lékaře, stejně jako zubaře, přilákat na Vysočinu, a to dotacemi na nové ordinace, ze strany zdravotních pojišťoven pak praktici a zubaři v odlehlých částech kraje mají být v rámci úhrad péče bonifikováni. Pro absolventy je nutné využít dotace na rezidenční místa. Na centrální úrovni považujeme za nezbytné rozšířit kompetence praktickým lékařům, aby mohl lékař například předepisovat některé léky, kvůli kterým dnes musí pacienta často zbytečně odesílat ke specialistovi. Rozšířením pravomocí dojde k dalšímu zvýšení atraktivity této profese a zároveň finanční úspoře pro systém.  

Je nutné v prvé řadě umožnit zdravotně postiženým co největší zapojení do běžného života. Proto chceme podporovat takové sociální služby, které umožní zdravotně postiženým osobám žít v domácím prostředí, pokud to jejich stav umožňuje. Myslíme si, že by také mělo dojít ke zjednodušení administrace dávek pro takovéto osoby a zrychlení jejich přiznávání. Chceme, aby v rámci přiznávání invalidních důvodů bylo posuzování takových osob více svázáno s lékařskou diagnózou. Na druhou stranu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti bychom chtěli pomáhat osobám se zdravotním postižením, pokud hledají práci. 
 
Monika Oborná 
kandidátka ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017
 
11. 10. 2017