Jaká bude budoucnost České republiky? Na VŠE v Praze diskutovala Monika Oborná.

Třebíčská předsedkyně hnutí ANO byla vybrána mezi osm nejúspěšnějších mladých politiků České republiky.

Jak vidí budoucnost České republiky osm mladých lídrů politických stran? Roklen Collage vybrala osm nejúspěšnějších mladých politiků a vyzvala je ke společné diskuzi na Vysoké škole ekonomické v Praze. Za hnutí ANO byla pozvána jako diskutující Monika Oborná z Náměště nad Oslavou, která nedávno byla zvolena do vedení hnutí ANO. A jak vidí budoucnost naší země Monika Oborná si můžete přečíst níže. 

Monika Oborná: Za zásadní problém považuji fakt, že naše země nemá žádnou vizi a strategii jak vize dosáhnout. Pokud nebudeme mít jasně stanovené priority, tak ve světě neuspějeme. Mezi hlavní priority řadím konkurenceschopnost, vysokou životní úroveň, potravinovou soběstačnost, bezpečnou a nízkouhlíkovou mobilitu a další strategické body. Jsme svědky toho, jak se neustále střídají ministři, kteří prosazují vlastní priority v rámci svých resortů. Musíme dokázat nastavit jednotný směr VIZE ČR bez ohledu na personální a stranické příslušnosti ministrů ve vládě. Za důležité také považuji více propojit politickou a akademickou sféru. Politici by měli více naslouchat ekonomům, historikům, sociologům a naopak. Tento model byl uplatněný ve Finsku, kde se osvědčil a dokázali vybudovat fungující model vzdělanostní ekonomiky. 

Myslíte, že dokážete změnit politiku v ČR? 

Ano, naše generace je jiná. Nezatížená minulostí. Jsem přesvědčená, že naše generace přinese do politiky lepši politickou kulturu. 

 

20. 5. 2017