Klidný a bezpečný kraj? ANO, ale chci řešit rozbité silnice!

Monika Oborná: Dopravu musíme na Vysočině řešit!

Kraj Vysočina má zpracovanou podobu páteřní sítě komunikací. Postupně vznikají nové obchvaty a řeší se místní závady – tempo je ale příliš nízké. Zásadní prioritou hnutí ANO je propojení krajských měst efektivní sítí dálnic. Města na silnicích 1. třídy musí mít obchvaty tak, aby tranzitní doprava nejezdila přes jejich centra. Klíčovým úkolem je proto navýšení investic do rozvoje silniční sítě v našem kraji. Budu prosazovat dokončení dalších obchvatů, jako například obchvat Velkého Meziříčí a zahájení rekonstrukce silnice II/399, která tvoří dálniční přivaděč pro Náměšť nad Oslavou. Nelíbí se mi, že se zatím nepodařilo prosadit obchvaty Želetavy, Vladislavi, Štěměch a další. Denně jezdím po Vysočině a uvědomuji si, jak moc důležité je napojení kraje na páteřní silniční síť a vzájemné propojení našich měst. Právě tohle má zásadní pozitivní vliv na zaměstnanost, investory a podnikatele v našem kraji.

 Tlakem na vybudování 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany zajistíme realizaci tolik potřebného obchvatu Třebíče. S ním se totiž počítá pro přepravu nadrozměrných komponent nového jaderného reaktoru. Udělám maximum pro to, aby nová vláda jasně řekla své ,,ANO´´ dostavbě Dukovan. Díky tomu vznikne i seznam silnic, které bude nutné vybudovat pro stavbu bloku v Dukovanech. Řadu let se o obchvatu Třebíče pouze mluví, ale s blížící se přípravou budování 5.bloku tento projekt dostává reálné obrysy. To ale není vše. Naše hnutí chce zahájit stavby obchvatů řady dalších měst na silnicích 1. třídy. Pro příští období máme připraveno celkem 430 km takových staveb v hodnotě téměř 108 miliard korun.

 Žádný jiný kraj nezíská vybudováním vysokorychlostní tratě tolik, jako právě naše Vysočina. Máme obrovskou výhodu, že jsme uprostřed republiky, kolem nás je spoustu atraktivních cílů. Je nesmyslné stavět vysokorychlostní trať pouze pro Prahu a Brno. Tato trať se musí chovat podobně jako dálnice, musí být v rámci Vysočiny na ni umožněno najíždět a sjíždět s ní. Výrazné urychlení dopravy do center velkých měst pomůže zastavit vylidňování venkovských oblastí. Železniční tratě na Vysočině neposkytují dobré spojení s okolními kraji a nejsou v dobrém stavu, vysokorychlostní trať je řešením. Nové železniční tratě umožní lidem z Vysočiny mezinárodní železniční napojení a hlavně mnohem lepší dostupnost do krajských měst, rozšíří pracovní trh a přilákají nové investory. Územní plán kraje Vysočina počítá s vysokorychlostní tratí, jenom je třeba o projektu VRT méně mluvit a více konat! Podporuji budování systému rychlých spojení (VRT). Učiníme veškeré nezbytné kroky k zahájení stavby těchto tratí tak, aby mohly využít evropské financování.

 

Monika Oborná

kandidátka do parlamentních voleb 2017

29. 9. 2017