Konkurenceschopnost podniků na Vysočině je pro mě zásadní

Velmi často se setkávám a mluvím s podnikateli na Vysočině. Shodují se na stejném: nemáme dostatek pracovních sil a chybí nám kvalifikovaná pracovní síla, zejména v technických oborech. Základ celého problému je ve špatně nastaveném systému vzdělávání, který nereflektuje potřeby trhu a generuje stále více absolventů, kteří se nedokážou uplatnit na trhu práce.  Tohle se musí od základu změnit, protože vzdělání je klíčem k prosperitě nejen našeho regionu, ale celého státu. Absolventi všech typů škol musí být skutečně připraveni pro budoucí uplatnění v rychle se vyvíjejících oborech a na měnícím se trhu práce. Musíme rozvíjet řemesla a technické obory pomocí duálního vzdělávání, s motivačním zapojením státu, firem a škol. Vzdělávání se musí propojit s praxí, ve spolupráci s vysokými školami a zaměstnavateli zavedeme funkční systém hodnocení kvality absolventů korespondující s potřebami trhu práce a jejich uplatnitelnosti. Velice oceňuji aktivity firem v Kraji Vysočina, jejichž zástupci pravidelně navštěvují školy a snaží se motivovat studenty pro daný obor a uplatnění na trhu práce pomocí různých programů a benefitů, které jim firmy umožní. Nechci, aby náš kraj dále ztrácel mladé lidi, kteří odejdou za studiem a už se na Vysočinu nevrátí. Našim úkolem je vyslat studentům jasný signál, že v Kraji Vysočina je práce dostatek.

Musíme si přiznat, že se z nás postupně stává montovna světa. Proto považuji za nutné posílit vývojová centra. Především se budeme orientovat na inovace, vývoj a výzkum, jehož výsledky se zhodnotí v naší ekonomice. Za zásadní považuji podporu podniků, které budou zavádět technologické inovace a nabídnou tak nové pracovní příležitosti kvalifikovaným lidem. V rámci podpory malých a středních firem chceme v regionech vybudovat systém inovačních center pro jejich lokální potřeby. Kraj Vysočina nesmí být pozadu a musí držet krok přes inovující firmy se zbytkem republiky!

Jsem přesvědčena, že současné podmínky pedagogů jsou opravdu špatné a pro mě společensky nepřijatelné. Budu bojovat za to, abychom prosadili více peněz do školství tak, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150% jejich stávající výše. Za nutné považuji také zvýšit atraktivitu učitelské profese. Prestiž pedagogů podpoříme zkvalitňováním jejich studia a získáváním nových zkušeností například formou odborných stáží, včetně zahraničních. Je nejvyšší čas věnovat pozornost lidem, kteří mají v rukách naše děti a s nimi naši budoucnost.

Monika Oborná 

kandidátka ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017

11. 10. 2017