Miloš Hrůza: Parkoviště, nebo dětské hřiště?

Že dětských hřišť a odpočinkových zón není nikdy dost s tím nelze než souhlasit. Je tedy nezbytné a nutné o každou takovou plochu na území města pečovat a chránit jí proti jinému využití. Na druhé straně je fakt, že s nárůstem aut ve městě roste i potřeba parkovacích míst. Bohužel, někdy se proto stává, že pro parkování se využívají plochy, které k tomu nejsou určeny. Jedním z takových míst se stalo blízké okolí dětského hřiště s přilehlým trávníkem na ulici Novodvorská. Situace na této ulici je, co se parkování týče, velice složitá. Je tak logické, že řidiči hledají každé volné místo k parkování. V tomto případě však trpí jak dětské hřiště, které už nyní prakticky nikdo nevyužívá, tak přilehlá travnatá plocha, která se změnila v „polní“ parkoviště. A tak obyvatelé bydlící v této lokalitě sepisují petici za zachování stávajícího způsobu využití, tedy zachování zeleně. Celou situaci je třeba tedy řešit a hledat možnosti kam s auty. Lidé by byli dokonce ochotni upravit toto místo do původního stavu vlastními silami. Bojí se však toho, že někteří řidiči budou i nadále parkovat tam, kde by si měli hrát rodiče s dětmi.

Miloš Hrůza - zastupitel kraje Vysočina a města Třebíč

15. 5. 2018