Udržení tradičního zemědělství na Vysočině je jedna z mých priorit

Další z priorit kandidátky v parlamentních volbách Moniky Oborné je udržení tradičního zemědělství na Vysočině.

Vysočina je zemědělský kraj se silným potravinářským průmyslem. Náš kraj je zdrojem potravin a formuje život na venkově. Vysočina je cenná tím, že zde zůstalo tradiční zemědělství, to znamená pole, dobytek a stáje. V primárním zemědělství na Vysočině pracuje kolem 7% všech zaměstnanců, republikový průměr je kolem 2% zaměstnanců. Tím je Vysočina jedinečná a tohle musíme za každou cenu udržet! Obecně se zemědělství potýká s nedostatkem pracovních sil. Tato situace se nyní řeší tak, jako v ostatních oblastech, hledáním pracovníků v zahraničí. Musíme si však uvědomit, že v následujících letech odejde tisíce lidí v zemědělství do důchodu a bude třeba je nahradit. Tady vidím jako hlavní cíl zvýšit motivaci mladých lidí pro tento obor. Mladá generace musí pochopit, že zemědělství není o starých traktorech a velké dřině, je to obor, do kterého vstupují nejnovější technologie a tak potřebuje kvalitní lidi, kteří rozumí technologiím. V zemědělství pracuji, jsem denně v terénu mezi zemědělci, takže mám přehled o současné situaci v zemědělství a nedostatek pracovních sil se stává problémem, který musíme aktivně řešit.

Jsme součástí globálního trhu. A ten má vliv na zemědělce i na spotřebitele. Důležitým tématem současné doby je diskuze o nové Společné zemědělské politice po roce 2020. Na stole je možnost zastropování plateb pro větší zemědělské podniky. Zastropování by dopadlo v České republice na 768 podniků, ty zaměstnávají přes 40 % lidí v zemědělství a starají se o polovinu chovného skotu v ČR a až o 70 % dojnic. Vláda i Zemědělský svaz ČR mají odmítavý postoj k zastropování plateb. Souhlasíme, hnutí ANO také odmítá zastropování plateb. Musíme si uvědomit, že Vysočina stále drží v zemědělství významný podíl živočišné výroby. Chová se zde hovězí dobytek, prasata, drůbež a to přináší nejenom pracovní příležitosti, ale významně formuje krajinu našeho kraje. Chceme proto stabilizovat a postupně navyšovat stavy skotu. Navýšíme platby na živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity, jako je ovoce, zelenina, chmel, brambory, cukrová řepa, na úkor platby na plochu.

 

Voda bude nejvzácnější komoditou budoucnosti. Lidé a obce začínají intenzivně vnímat nedostatek vody. V kraji Vysočina, zejména na Třebíčsku, začínají vznikat místa výrazně postižené suchem. Bude nutné zavést opatření na udržení vody v krajině a hospodaření s ní. Musíme nastavit taková opatření, abychom vodou neplýtvali. Týká se to nejen zemědělců, ale i ostatních občanů. Některé obce už začaly s tím, že „uskladňují“ dešťovou vodu. To stejné bude muset nastat v zemědělských podnicích. Podpoříme okamžité přímé investice do zlepšení kvality půdy, výsadbu větrolamů, realizaci opatření proti vodní erozi, ale i opatření k zadržení vody v krajině. Se zadržením vody v krajině je úzce spojen stav skotu. Stavět přehrady není řešení. Vodu v krajině musí zadržet biodiverzita a ta potřebuje dobytek. Málokdo si uvědomuje, že organická hmota v půdě, což je hnůj, váže vodu. Organickou hmotu produkují zvířata. Podporou chovu hospodářských zvířat docílíme navýšení objemu organické hmoty v půdě a tím její výrazně větší schopnost poutat a zachycovat vodu. Budeme podporovat budování závlahových systémů a jejich účelové spojení s podporou budování zdrojů závlahové vody a přednostně podporovat budování závlah pro zavlažování citlivých komodit.

22. 9. 2017