Udržitelná mobilita je silné téma budoucnosti

Města jsou plná automobilů. Stále více kolabuje doprava ve městech. Udržitelná mobilita je velmi důležité téma budoucnosti.

Spolek Regio 2020 uspořádal v Jihlavě konferenci na téma udržitelné mobility. Jsem moc ráda, že jsem se konference mohla zúčastnit. Odborníci přes mobilitu prezentovali své názory, vize, budoucnost mobility. Objem dopravy je stále větší, zatěžuje životní prostředí a snižuje kvalitu života obyvatel. Pokud chceme tento trend do budoucnosti zvládnout, musíme vyvinout nové koncepty dopravy. Podle mě je udržitelná mobilita cesta. Udržitelná mobilita je stále větším trendem v Evropě, Česká republika nesmí zůstat pozadu. 

Velice se mi líbila prezentace pana Jakuba Ditricha, který nám představil projekt sdílených kol. Tento projekt by měl být zahájen v Praze. Konference se také zúčastnil zástupce Ministerstva životního prostředí pan Jaroslav Kepka. Mohli jsme se přesvědčit, že ministerstvo aktivně propaguje a podporuje udržitelnou mobilitu. Udržitelná mobilita pro mě znamená moderní a chytrý způsob dopravy, na který se musíme aktivně zaměřit. 

Monika Oborná

kandidátka ve volbách do PS 2017

Součástí konference byla možnost vyzkoušet si jízdu na elektrokolech. 

Monika Oborná (ANO) s Jaroslavem Kepkou (MŽP) u elektromobilu Tesla. 

14. 9. 2017